Huisregels

Huisregels Wognumse Gymnastiek Club seizoen 2022-2023

1. U kunt op elk moment van het seizoen lid worden van onze vereniging. U kunt een
gratis proefles nemen en beslist daarna of u lid wilt worden. Wanneer u lid wordt,
krijgt u van de trainster een aanmeldformulier, dat u de volgende les ingevuld mee
neemt. U wordt dan bij ons als lid geregistreerd en bij de KNGU aangemeld.
2. De door u te betalen contributie wordt medio oktober enig jaar automatisch van uw
rekening afgeschreven.
Bij een ingangsdatum in het lopende jaar bedraagt de contributie het navenante deel,
van de contributie voor het resterende deel van het jaar.

Gymseizoen 2022-2023
Groep Contributie
Kleutergym Jeugd                        € 150,00
Gymnastiek Jeugd                       € 150,00
Damesconditie Senior                € 175,00
Herenconditie Senior                 € 175,00
Streetdance Jeugd                      € 215,00
Selectietraining Jeugd               € 300,00  ( exclusief wedstrijd kosten )

3. Mocht u er de voorkeur aan geven om de betaling op een andere wijze te voldoen,
dan verzoeken wij u om vóór 15 september van ieder verenigingsjaar contact op te nemen met onze
penningmeester. Zijn e-mailadres is: penningmeester@gymclub-wgc.nl
4. De Wognumse Gymnastiek Club ontvangt jaarlijks contributie van alle leden op basis
van het type lidmaatschap.  De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering
in het begin van het jaar (meestal in maart/april).
5. Bij inschrijving van een nieuw lid, wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
6. Het gymseizoen loopt van 1 september t/m 30 juni van elk verenigingsjaar.
7. Bij inschrijving verbindt men zich voor één of tot het einde van het seizoen bij onze vereniging.
8. Het lidmaatschap wordt automatisch per jaar verlengd. Iemand die in de loop van het
seizoen stopt kan dus geen aanspraak maken op restitutie.
9. Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit te doen voor 1 juni van elk verenigingsjaar.
U kunt hiervoor een uitschrijfformulier krijgen bij de trainster, of via de mail naar de Ledenadministratie.
10. De kleding die men draagt, is afhankelijk van de les. In ieder geval dient men een
sportschoen met lichte, stroeve zool te dragen en in geen geval schoeisel dat buiten
gedragen is. Blote voeten mag uiteraard ook.

Spelregels voor de lessen:
1. Ziekmeldingen of afmeldingen niet telefonisch, maar mondeling of schriftelijk via een
ander kind of volwassene doorgeven. Van leden wordt verwacht dat ze de gehele
training aanwezig zijn.
2. Wilt u de trainer/ster zo min mogelijk storen tijdens de les? Dit kan eventueel tijdens
het wisselmoment van de lessen.
3. Geen waardevolle spullen in de kleedruimte achterlaten. Deze kunnen altijd
tijdens de les in het bakje bij de trainer/ster gelegd worden, in de bestuurskamer.
4. Graag willen wij van u vernemen of u of uw zoon of dochter medicijnen gebruikt, of
bepaalde lichamelijke problemen heeft. Dit om onnodige problemen te voorkomen.
5. Ten slotte bent u als deelnemer aan onze gymactiviteiten altijd verplicht de
aanwijzingen van de trainer/trainster op te volgen. Elke activiteit, en de eventuele
gevolgen daarvan, uitgevoerd zonder toestemming, zijn voor eigen risico.
6. Groot onderhoud, keuringen en certificering aan gymtoestellen wordt via de vereniging geregeld.
7. Bij problemen met een gymtoestel zal de trainer(ster) contact opneemt met het bestuur.
8. Van de leden wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan acties van de vereniging
ten behoeve van het verwerven van extra inkomsten voor de vereniging.
Eén van de acties waaraan de vereniging meedoet is de Grote Club Actie.
9. Wanneer het jeugdlid mee gaat turnen in de selectie en gaat deelnemen aan
wedstrijden, dan krijgt het lid een turnpakje, trainingspak en sporttas in bruikleen.
Het wassen van deze kleiding gebeurd door de vereniging. Het lid volgt hiervoor de
aanwijzingen van de trainsters op.
10. Het moment van instroming in de selectietraining wordt bepaald door de trainsters
en is afhankelijk van het jaarprogramma.